Regler för Hallandsserien Skeet 2010

Dessa följer SSF reglemente med nedanstående tillägg:

(Enl beslut av N.Trap-skyttarna vid sektionens planeringsmöte 2010.02.09 Motell Björkäng har Nord.Trapserien från detta datum genomfört ändringar i § 3 (se sep. reglemente för N.Trap.

§ 1Serien skjuts om möjligt med 6 lag i varje division o varje klubb äger rätt att deltaga med ett eller flera lag, dock max 2 lag/division. Avgifter för Serielag och Cup skall betalas före tävlingens start. Resultat skjutet före fullgjord betalning kommer ej att ingå i slutresultatet (matchen noteras som wo). Anmälan av deltagande lag med kontaktnamn adress och tel./faxnr/e-post skall ske i god tid före seriestart. Avgifter för lag och cup till Pg:252807-3§ 2Serien skjutes med 3 skyttar/lag Divisionerna skjuter 50 skott/skytt det är tillåtet att deltaga med 4 skyttar där de tre bästas resultat räknas. Ytterligare skyttar kan deltaga för att skjuta cupresultat vid hålmatch el. liknande Skytt får endast deltaga i ett (1) lag per omgång och klubben äger rätt att flytta en (1) skytt per lag och vecka oavsett division.§ 3Ordinarie skjutdag är lördag kl 14:00. Om inget annat överenskomnes mellan lagen, skjuts matcherna på ordinarie skjutdag och tid och i dessa fall behöver ej lagen kontakta varann. Sista skjutdag kan utsträckas till söndag ordinarie tävlingsvecka. Om tid eller dag behöver ändras, skall detta ovillkorligen göras i god tid före ord. skjutdag. Annan skjutdag kan beslutas av tävlingsjuryn vid speciella fall. Uppehåll i serien göres under påsk och pingstveckan.

§ 5Hemmalaget ansvarar för att tävlingen genomföres på ett korrekt sätt, domare kan tagas ur lagen eller att hemmalaget ser till att funktionärer finns på plats. Protokollen föres i 2 ex och skall undertecknas av båda lagen OBS! Hemmalagen faxar eller mailar in resultaten till resultat-ansvarig SENAST måndag kl 17:00 efter tävlingsveckan. För hemmalag som "glömmer" inrapportering av matchresultat noteras 0-resultat och förlust..

§ 6Ev. protester avgörs av vald jury. Om protest föreligger skall detta anmälas i samband med inrapportering av resultaten och skall dessutom skriftligen sändas i (ett) 1 ex till vardera jurymedlem.

§ 7Om lag uteblir från gällande matchtid betraktas detta som wo. Det andra laget skjuter sina serier med neutral domare och får 2 poäng samt antal träffade duvor. Lag som anländer mer än 15 min efter överenskommen tid utan att kunna ange giltigt skäl (force majeure) startar matchen med 3 bom. 

§ 8Det är varje skytts skyldighet att väl känna till gällande reglementen för disciplinen, Aktivitets- och Skytte-kort, klädsel, färdigställning och vapenhantering mm.§ 9Hallandscupen är öppen för samtliga deltagande skyttar i serien. De 2 första serierna räknas som cup-resultat. Vid lika resultat gäller SSF: reglemente. Cupresultat skall skjutas ord. vecka tillsammans med ett lag.

§ 10Förslag till ändring av detta reglemente skall enligt beslut 99.01.21 tillställas lerduvesektionen senast en månad före avsett planeringsmöte.

Juryn Skeet:
Thore Carlsson, Hylte
tel: 0345-711 19
mobil: 070-603 85 42

Per Magnusson , Hemmeslöv
tel: 070-581 70 90

Åke Laurén , Frillesås
tel: 0320-850 48
mobil: 070-666 79 83


Hallands Sportskytteförbund Lerduvesektionens Styrelse
Ordförande: Leif Carlsson  Ledamot: Per Magnusson  Ledamot: Kim Jarl

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB