Tävlings Resultat 2024


 

 

                                                          Tävlings RESULTAT 2023   

(klicka på rubriken för att öppna sammanställning i pdf format)

                     

    Tävlings RESULTAT 2022   

(klicka på rubriken för att öppna sammanställning i pdf format)

                                     

          Alf Johansson VPR Älg  22-07-26
           1:a  Walde 62P    2:a Peter Åsälv 57P  3:a Peter Nilson 53P 
            4:a Jens Persson 50P  5:a Alexander Åsälv 45P  6:a Ingvar Lagesson 9P
Nationell Skeet 2022-07-19

1:a Walle  48P  2:a Mikael D 47P  3:a Arne J 47P

 4:a Bengt Göran B 45P  5:a Bengt B 43P, 6:a Ingvar Lagesson 43P

 7:a  Markus Kristensson 42P  8:a Jens P 42P 9:a Sappen 42P

 10:a Hans-Åke O 39P  11:a Mats Johansson 37P

  Sporting 22-07-09

    1:a Jonas Ekvall 45P   2:a  Ingvar Lagesson 44P   3:a Anders Kroon 42P  4:a Markus Kristensson 41P

  5:a Mikael Davidsson 40P   6:a Walde40P  7:a Arne Johansson 39P  8:a Thomas Johansson 38P

        Abilds grisen  22-06-28 
   1:a Walde  179P  2:a Arne J 174P  3:a Peter N 155P  4:a Karl S 137P  5:a Eive A  84P


                     Klubbmästerskap Älg + Duvor  2022-06-14
             1:a Anders Kroon 66P  2:a Markus K 63P  3:a  Alex Åsälv 60P  4:a Thomas J 55P
              5:a WernerG  54P  6:a Roger T 53P  7:a Peter Åsälv  53P  8:a Peter Nilsson 49P


                                                                      Kurt Inges VPR  220607
     1:a  Mikael D 43P    2:a Ingvar L  41P   3:a Bengt B 40P  4:a Mustafa M 40P
     5:a Walde 38P  6:a Kurt Inge 38P  7:a Peter N 38P  8:a Gert G 37P


                                 Klubbmästerskap Nordisk Trap  22-05-24
         1:a  Ola Ledel 48P    2:a  Mikael Davidsson 44P  3:a Kurt-Inge S 43P   4:a Werner G 41P
          5:a  Pontus Koch 40P   6:a Bengt Bengtsson 38P
                                     Jakt o skyttesimulator Nordisk Trap 220517
  1:a Pär Ledel 44p,      2:a Ola Ledel 44P,     3:a Ingvar Lagesson 44P     4:a Peter Åsälv 44P
  5:a Mikael Davidsson 42P   6:a Peter Nilsson 42P,   7:a Alex Åsälc 42P  8:a Werner G  40P
  9:a Pontus Koch 39P  10:a Kurt Inge 39PResultat 2021

       

             Alf Johanssons Kombi  10-8-21   Älg  Rådjur  Gris
                                             1:a Walde 12P,  2:a JensP 8P,  3:a PeterN 6P,  4:a Markus K 4P                                                                                                     
        KM Ol Skett 3-8-21
   1:a Walde 46P,  2:a SAP 43P,  3:a Arne Johansson 41P
   4:a Mikael Lagerlöv 40P,  5:a Mikael Davidsson 38P,  6:a Jens Persson
     7:a Bengt Bengtsson 35P,  8:a Thomas Johansson 34P  9:a Jonas Brixon 30P    
            Walleduvan 20-7-21
      1:a Walde 61P,  2:a Mikael D 61P, 3:a Ingvar Lagesson 60P
         4:a Mustafa M 51P, 5:a Jonas Brixon 49P, 6:a Fredrik Örnstett 42P


          Nat Skett  6-7-21
     1:a Walle 45P,  2:a Mikael D.  43P,  3:a SAP 41P
     4:a  Peter Åsälv 41P,  5:a Bengt B 41P,  6:a Jens P 40P
       7:a Hans-Åke O 40P,  8:a  Tomas Johansson 38P,  9:a Jonas Brixon 36P


         Alternativpriset 29-6-21
   1:a Peter Åsälv Trap 70,5P,  2:a Walde Skeet 70,5P,  3:a Pär Ledel Trap 69P
   4:a Arne Johansson Skeet 69P,  5:a Anders Kroon Älg 68P,  6:a Werner G Trap 67,5P
   7:a Pontus K Trap 66P, 8:a  Sappen Skeet 64,5P,  9:a Mikael D Trap 64P         Påskasmällen 19-6-21
  1:a Mikael Davidsson 45P  2:a Markus Kristensson 45P, 3:a Anders Kroon 38P 4:a Walde 36P    5:a Peter Åsälv 36P   6:a Ingvar Lagesson 36P, 7:a Johan Karlsson 35P 8:a Jens Persson 34P


     Klubbmästerskap Älg+ Duvor 15-6-21
   1:a Peter Åsälv 66P, 2:a Pär Ledel 65P 3:a Anders Kroon 62P  4:a Alexander Åsälv 61P          
      5:a Ola Ledel 60P, 6:a Peter Nilsson 58P, 7:a Thomas Johansson 56P, 8:a Mikael Davidsson 55P


           Ablidsgrisen 21-05-21  
   1:a Anders Kroon 167P, 2:a Pär Ledel 160P, 3:a Walde 156P, 4:a Arne J 154P
    5:a Maria Johansson 153P, 6:a Markus Kristensson 119P, 7:a Alland Rogers 114P
     8:a Eive Axelsson 110P, 9:a Thomas Johansson 79P


            Klubbmästerskap Nordisk Trap 25-5-21
            1:a Alexander Åsälv 48P  2:a Ola Ledel 47P  3:a Mikael Davidsson 46P
            4:a Markus Kristensson 45P 5:a Mustafa M 45P, 6:a Pär Ledel 43P
            7:a Werner G 43P  8:a Peter Nilsson 43P 9:a Peter Åsälv,43P 10:a Kurt-Inge S 38P


            Jakt o Skyttesimulator Nordisk  Trap  18-05-21
  1:a Ingvar Lagesson 47P,  2:a  Pär Ledel 46P, 3:a Mustafa M 44P
  4:a Markus Kristenssion 44P, 5:a Pontus Koch 44P, 6:a Mikael Davidsson 44P
  7:a Peter Nilsson 43P, 8:a Alexander Åsälv 43P, 9:a Anders Kroon 42P 
   10:a Peter Åsälv 40P 
REsultat 2020

          Olympisk Skeet
     1:a Mikael D 46P, 2:a Walde 43P, 3:a Arne J 41P
     4:a Jens P. 41P  , 5:a Peter Åsälv 41P, 6: Sap 39P
        7:a Tomas J 39P 8:a Ingvar Lagesson 39P


      Alf Johansson VPR Älg Gris Rådjur
        1:a Anders Kron 17P, 2:a Walde 16P, 3:a Arne J 10P
       
    4:a Peter Nilsson 9P, 5:a Werner G 6P, 6:a Maria J 4P


              Walleduvan

   1:a Ingvar Lagesson, 63P  2:a Walle 62P, 3:a Peter Åsälv 58P, 4.a Alexander Åsälv 56P, 5:a MustafaM 52P
6:a Mikael Davidsson 52P, 7:a Peter Nilsson 46P

 


  Alf Johanssons Älg

  1:a Markus K 75P  2:a Walde 61P  3:a Peter N 60P
  4:a Niklas N 40P  5:a Maria J 39P 6:a Mikael W 35P Nationell Skeet
  1:a Walde 48P, 2.a Arne J 45P, 3:a SAP 42P
  4:a Alexander Åsälv, 43P  5:a Ingvar Lagesson
  6:a Jens P 42P  7:a Mikael D 41 P  8:a Hans-Åke O 39P         Alternativpriset2020-07-07
   1:a Werner Gramkou-Witt 72P, 2:a Peter Åsälv 66P
   3:a Arne Johansson 66P, 4:a Mikael Davidsson 64,5P  
    5:a Mustafa Maloparic 64,5P,  6:a Alexander Åsälv     63P,  7:a Hans-Åke O. 63P, 8:a Pär Ledel 60P          Älg Duva 2020-06-30
   1:a Peter Nilsson,68P  2:a Pär Lede 65Pl, 3:a Mikael D 65P, 4:a Peter Åsälv63P, 5:aSAP59P, 6:a Markus K 59P
7:a Ingvar Lagesson 57P, 
              Älg
  1:a Peter Nilsson 56P, 2:a Markus Kristensson 51P
   3:a Peter Åsälv 49P, 4:a Pär Ledel 47P
               Duva
   1:a Pär Ledel 18P, 2:a Ingvar Lagesson 18P, 3:a Mikael D 18P, 4:a SAP 16P                  Automattrap 2020-06-23
  1:a Mustafa Maloparic 40P, 2:a Ingvar Lagesson 31P
   3:a Peter Åsälv 31P,  4:a Alexander Åsälv 30P
   5:a Anders Kron 24P, 6:a Mikael Davidsson22P
    7:a Emmes 20P, 8:a Peter Nilsson 20P


                       ABILDSGRISEN 2020-06-16
  1:a  Arne Johansson 161P,  2:a Maria Johansson151P,      3:a Pär Ledel144P 4:a Emelie Nilsson 140P
   5:a Peter Kuzma 138P, 6:a Mikael Davidsson 134P


  Nordisk Trap 2020-06-09
  1:a Pär Ledel 45P, 2:a Mikael Davidsson 44P, 3:a   Mustafa 41P,  4:a Bo Nilsson 41P, 5:a Ingvar Lagesson
 41P, 6:a Markus Kristensson 41P, 7:a Alexander Åsälv 40P. 8:a Peter Åsälv 39P

  


Jakt & Skyttesimulator Nord. Trap 2020-05-19
  1:a Bo Nilsson 48P,  2:a Alexander Åsälv 46P
  3:a Werner G Särskjutning 44+5P
  4:a Markus Kristiansson 44+4P
  5:a Veronica Lishöj 44P, 6:a Pär Ledel 43P
  7:a Peter Nilsson 43P, 8:a  Peter Åsälv41P
  9:a Pontus Koch 41P,  10:a Ingvar Lagesson 40P
 11:a Mikael Davidsson 40P, 12:a Bengt Bengtsson 38P
 13:de Mustafa M 37P, 14:de Peter Kuzma 35P
 15:de Fredrik Örnstett 35P, 16:de Emmes 29P


 Påskaskjutningen

 1:a, Walde 38P,  2:a Mikael D 37P, 3:a Markus Kristensson, 4:aIngvar Lagesson,35P, 5:a WernerG31P
 6:a Mattias Jönsson 30P, 7:a Rikard Bengtsson 30P
 8:a Jens Persson 30P, 9:a Mustfa  29P
10:a Johan Karlsson 29P, 11:a, Thomas Johansson 28P
 12:a Fredrik Örnstett 26P, 13:Arne Johansson 24P
  14: Emilie Nilsson 23P, 15: Carina Thorsen 16P    Julasmällen 191220
   1:a  SAPPEN  22P,  2:a Walde 21P, 3:a Joham K 20P
    4:a Mikael D, 20P, 5:a Tobias W, 6:a 17P, Fedrik Ö     17P    7:a Peter Åsälv 15P, 8:a Peter Kuzma, 15P, 9:a  Werner G 15P, 10:a Thomas J 15P


  Klubbmästerskap OL Skeet
  1:a  Arne J  46P,  2:a Mikael D 45P,  3:a Ola Mared 44P
   4:a  Jens P 40P,  5:a Peter Å 39P,  6:a SAP 39P
   7:a  Chlerense J 33P, 8:a Karl S 28P,  ,


  Alf J vpr 10Ä,  10R,  10G stilla
  1:aWalde,30P  2:a Emelie N 23P,   3:a Arne J 21P
   4:a Fredrik Ö 17P,  5:a Peter N 15P, 6:a Werner G 14P
    7:a Emmes 13P,  8:a Peter Å 12P


  Walleduvan 2019-07-30

  1:a Walde 64P  2:a Mikael D 62P  3:a Peter Å 61P
   4:a Ingvar L 59P  5:a Mikael L 54P  6:a Mustafa M 54P
     7:a Bengt B 51P  8:a Jens P 47P  Werner G 47p


     Alf Johansson Vpr 2019-07-23

  1:a Walle 61P,  2:a Emilie N 55P,  3:a Peter N 55P
    4:a Peter Åsälv 47P, 5:a Werner G 47P  6:a Mikael D     45P  7:a Jens P. 45P  8:a Ingvar Lagesson 42P


   Nat Skeet 2019-07-16

     1:a: SAP 46P,   2:a Walde 42P,  3:a Bengt B 42P
        4:a Mikael D  41P,  5:a Emelie N 40P, 6:a Karl       Skoglund 37P
        7:a Peter Åsälv 34P,   8:a Carina Thorson 23P


       Alternativpriset 2019-07-0

  1:, Kurt Inge S 70,5P Trap,  2:a Arne J Skeet 67,5P, 3:a Sappen Skeet 67,5P, 4:a Peter N Trap 67,5P,  5:a Mikael D Skeet 66P, 6:a Emelie N Skeet 64,5P, 7:a Walde Älg 63P,  8:a Mustafa M Trap 63P


 Klubbmästerskap Älg+Duva  2019-07-02
  1:a  Peter Åsälv, 68P, 2:a Markus K. 65P,  3:a  Emelie N  63P
 4:a  Jens Persson  63P,  5:a Ingvar L  62P, 6:a Arne J  61P
  7:a Walde   60P,  8:a Peter N  58P

             Älg

 1:a Markus K  76,5P,  2:a Walde 75P,  3:a Peter Åsälv :a   Peter N 69P,  5:a Ingvar L 69P, 6:a Emelie N 67,5P
  7:a Arne J  64,5P,  8:a Jens P  64,5P 


           Duva

  1:a Jens P 20P,  2:a Arne J 18P,  3:a Peter Åsälv 18P,  4:a  Emilie N 18P, 5:a Werner G 18P, 6:a Ingvar L 16P
  7:a Mikael D 16P, 8:a Karl Skoglund Automattrap  2019-06-25

 1:a Waldemar S. 37p,  2:a Mikael D.  35p, 3:a PeterÅ. 31p  4:a Emmes 28p,  5:a Ingvar L. 27p, 6:a PeterN,24p
 7:a Fredrik 20p,  8:a Peter Kuzma 18p


 Persson Skoglund vpr
 1:a Arne J  180,  2:a Peter N 167, 3:a Waldemar S  156
 4:a Peter K,  5:a  Emilie N 148,  6:a Jens P 139
 7:a Kurt Inge S  133, 8:a Karl S 133


 KM Nordisk Trap
 1:a Peter Nilsson 46  2:a Pär Ledel, 45  3:a Mustafa 44
 4:a Gert G 42  5:a WernerG 42 6:a Kurt-Inge S 42
 7:a Leif C 40  8:a Ingvar Lagesson40 9:a Marcus K 39


 Abildsduvan 2019
Klass A:   1:a Henrik Bengtsson 93, 2:a: Rune Bengtsson 90
 3:a: Arne Johansson, 4:a Alexander Hansson, 5:a Ola Mared
 ,6:a: Mikael Lagerlöv 83, 7:a, Mikael Davidsson 83
Klass B: 1:a Mathias Garpenberg 86, 2:a Bengt Bengtsson 81
 3:a  Edin Tabakovic  77,  4:a Sven Arne P 73, 5:a Mikael H 69
,6:a Ulla Samuelsson 69,  7:a Fredrik Örnstedt 66,
Jakt & skyttesimulator  19-05-21
 1:a  Mikael Davidsson, 41  2:a,41  Kurt-Inge S, 3:a  41 Peter Åsälv
4:a Peter Nilsson, 40  5:a 39  Bengt Bengtsson,  6:a 38 Ingvar L.
7:a Stefan Nordgren  ,  8:a  Fredrik Örnstett, 9:a Gert Granström


Påskaskjutninngen
1:a  Walle,  2:aTomas, 3:a Arne
4:a Sappen,  5:a Markus,  6:a  Werner
7:a  Jens,  8;a  Göran F,  9:a  Davidsson
10:a John, 11:a  Jönsson, 12:a Emeli
 
 

Resultat 2018


  Julaskjutningen 21-12-18

  1:a Werner G, 18   2:a  Peter Åselv, 17  3:a  Stefan Nordgren, 16  4:a  Valde S

 KM-OL.Skeet  18-08-14

 1:a:  Arne  Johansson  47P,  2:a  Mikael Davidsson 46P, 3:a Waldemar S 44P

 4:a Jens Persson 44P. 5:a Sven Arne P  43P

 6:a Bengt Bengtsson,   7:a  Göran Feuk,    8:a   Mikael Lagerlöv


  Alf Johansson VPR ÅLG-Gris.  18-08-07

 1:a:  Arne Johansson  31P,   2:a  Waldemar S 31P,     3:a   Jens Persson 27P

 4.a: Emilie Nilsson  ,   5:a Emmes Busse,  6:a  Mikael Davidsson.   Walleduvan 2018-07-31

 1:a Walde S  67P     2:a Mikael Davidsson  57P  3:a Ingvar Lagesson 55P

 4:a Bengt Bengtsson  51P   5:a   Peter Åselv  46P

 6:a Karl Skoglund      7:a Peter Nilsson   8:a Peter Kuzma      9:a  Carina  Thorson
  Alf Johanssons Älg VPR 2018-07-24

 1:a  Waldemar S  66P,  2:a  Ingvar Lagesson 40P,  3:a Mikael Davidsson 39P

 4:a  Jens Persson,   5:a  Peter Kuzma,   6:a EmelieNilssoon,  7:a  Fredrik Örnstett

   

     KM Älg + Duva     2018-07-21


  1:a   Mikael Davidsson,  59P,      2:a  Sven Arne Persson  58P,     3:a  Arne Johansson  55P

  4:a  Göran Feuk,   5:a  Werner G,   6:a   Karl Skoglund


Resultat KM Nat Skeet  2018-07-17

1:a Waldemar S  48P,  2:a  Arne Johansson 45P  3:a Sven A Persson 45P,   4:a Thomas J 45P

5:a Jens Persson,  6:a Mikael Davidsson 44P,  7:a Mikael Lagerlöv 40P, 8:a Göran Fuek

9:a Karl Skoglund 37P  10:a  Mustafa Maloparic 33P


 Resultat Alternativpriset 2018-07-10

 1:a  Waldemsr Stiernfelt   74P,     2:a Mikael Davidsson  69P,  3:a  Arne Johansson 67,5P

4:a  Peter Nilsson  67,5 P,   5:a  Jens Persson,   6:a  Mustafa Maloparic  61,5P

7:a  Göran Fuek  57P,   8:a  Kurt-Inge Svensson  52,5P,   9:a  EmelieNilson  48P


Re sultat KM Automattrap: 1:a: Walde Stiernfelt,  2:a:  Ingvar Lagesson,  3:a:  Mikael Davidsson

 4:a:Mustafa Maloparic,  5:a: Pontus Koch,  6:a: Peter Kuzma.


 

 
Påskasmällen 2018 PDF fil

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB