Historik

Abilds Sportskytteklubb 70 år (1932-2013)

Föreningen startades enl. Svenska Sportskytteförbundet den 30 nov 1932 i Eskered, Vastad som ligger mellan Slöinge och Steninge där Hallands slättbygd övergår till skogbeklädda berg. En skjutbana för löpande älgfigur iordningställdes och figuren vevades fram med hjälp cykelpedaler, även lerduveskytte förekom i olika former.


Med hjälp av äldre medlemmar i Getinge Jaktskytteklubb och Skrea Sportskyttar, som sedermera ombildades till Abilds Sportskytteklubb, har vi försökt placera in avgörande händelser i tiden, för att bevara klubbens historik till eftervärlden.


De namn som förknippas med Getingeklubbens start var herrarna Wulf och Smith (skytteintresserade lantbrukare från trakten) samt möbelhandlárn Lindgren i Getinge. John Bengtsson, Erik Faijersson och Alf Johansson m.fl. är några eldsjälar i klubbens ursprungliga verksamhet.

Vid senare delen av 50-tiotalet flyttades älgbanan till Mostorp och därefter till Börsingagård. En provisorisk skeetbana byggdes vid den tiden på Susegården men figurerade endast en sommar för att därefter etableras vid älgbanan på Börsingagård.

1980 byggdes nuvarande anläggning i Abild, i Falkenbergs kommun. Där växte en komplett anläggning fram på kort tid. Älg- gris- och skeetbanan iordningsställdes av ideellt arbetande gamla och nya medlemmar.


Några år tidigare, 1972, hade Arne Andersson i Skrea med hjälp av Karl-Olof "målarns pöjk" uppfört en skeetbana och tävlings- träningsutbytet växte fram mellan de båda klubbarna med flitigt deltagande i bl.a. Hallandsserien som då endast hade skeet på programmet. 10-12 år senare planerade Falkenbergs Golfklubb en utbyggnad och Skrea Sportskyttar flyttar sin anläggningen till Abild.


De båda klubbarna drevs separat på samma plats under några år och 1988 beslöts om ett samgående och nya namnet blev Abilds Sportskytteklubb. Efter samgåendet växte snabbt medlemsantalet till ca 100-talet aktiva medlemmar och en ny styrelse utses. Premiärstyrelsens sammansättning blev Alf Johansson, Gert Lindqvist, Ingvar Johansson, Arne Andersson, Eric Faijersson, Bo-Lennart Thuresson och Leif Carlsson. Som kuriosa för den prismedvetne, köpte nya klubben 1983 in 20.000 hagelpatroner á 97 öre och 98.000 lerduvor á 37 öre under verksamhetsåret.

1990 Klubben söker för första gången kommunalt bidrag till verksamheten, och telefon installeras i klubbstugan. Första Jägartrapbanan tas ibruk 1991 Diskuterades inköp och flyttning av en hemvärnsstuga på området. 1992 Hemvärnsstugan flyttades och byggdes ihop med tidigare lokaler till nuvarande standard, medel erhölls från bl.a. Jägarförbundet, kommunen samt sponsorer och klubbens medlemmar lade ned ett jättearbete på anläggningen. Klubben arrangerar Sportingtävlingen Browning Trophy på Susegården med ca 150 startande.


1993 blir Sportingtävlingen Browning Trophy en jättesuccé, med över 350 deltagare. 1994 arrangera klubben Jägar-SM med 105 startande från hela landet. 1999 Klubben påbörjar ett stort projekt för att dämpa ljud med hjälp av plank och jordvallar.

2000 Anläggs en Automattrapbana, och klubben har nu två banor för Skeet och två för Nord. Trap varav en utrustad för A-Trap. Två Viltmålsbanor för 50 och 80 m samt inom kort kommer en hall för Running Target, som är löpande luftgevärsskytte att finnas på anläggningen. Ytterligare en skeetbana är planerad för att kunna arrangera någon större tävling om året.


2002 Firar klubben 70-års jubileum med att presentera sig på Internet med egen hemsida under namnet www.abildssk.org.


Om någon har flera uppgifter som berör klubbens historik är vi tacksamma för all hjälp, Ring, skriv eller maila till ordförande eller webmaster.

Vid pennan
ordf. Leif "Gradall" Carlsson

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB