PM Tävlingsarrangörer

 

 1. ALLMÄNT

 

För att underlätta för dig som arrangör av sportskyttetävling i Halland under året, har SDF-styrelsen och sektionsstyrelser upprättat detta PM.

SDF-styrelsen svarar för utlysning av DM-tävlingar i Sportskytten.

 

 1. INBJUDAN

 

Inbjudan bör vara berörda klubbar tillhanda senast 3 veckor före sista anmälningsdag.

Starttider meddelas klubbarna senast 1 vecka (gäller gevär och pistol) före tävlingen.

Följande information skall finnas med i inbjudan:

¨       Arrangerande förening

¨       Tävlingsledare/kontaktperson, namn, adress och telefon, e-post.

¨       Dag, tid och plats för tävlingen

¨       Tävlingsgrenar och klassindelning, individuellt och lag, målmateriel

¨       Sista anmälningsdag, till vem och hur anmälan skall göras

¨       Licensnummer för skyttarna skall anges vid anmälan

¨       Startavgift

¨       Prisbord och/eller medaljer

¨       Adress och eventuell telefon till tävlingsplatsen

¨       Eventuell servering och annan service

¨       Övernattningsmöjligheter vid flerdagstävling

¨       Jury för tävlingen utses bland deltagarna före tävlingsstart

 

 1. FÖRDELNING AV DM-TECKEN OCH LM-MEDALJER

 

RF/DM-medaljer köps in av förbundet och medel tas från från resp. sektion.

Vid Distriktsmästerskap utdelas Riksidrottsförbundets mästerskapstecken och vid

Länsmästerskap utdelas Hallands Sportskytteförbunds medaljer enligt följande:

 

Ind:      RF DM-tecken eller SDF medalj i guld                3 delt från minst 2 föreningar

            RF DM-tecken eller SDF medalj i silver               4 delt från minst 2 föreningar

            RF DM-tecken eller SDF medalj i brons              5 delt från minst 2 föreningar

 

Lag:     RF DM-tecken eller SDF medalj i guld                2 lag från minst 2 föreningar

            RF DM-tecken eller SDF medalj i silver               4 lag från minst 2 föreningar

            RF DM-tecken eller SDF medalj i brons              5 lag från minst 2 föreningar

 

 1. KOSTNAD FÖR SDF MEDALJER

 

Vid tävlingar som inte är DM eller LM, exempelvis sektionernas serietävlingar mm,

skall respektive tävlingsavgift täcka kostnader för prisbordet.

Guld, Silver- o. Bronsmedalj från medaljlager köps in till Hallandsserien pistol o gevär.

Lerduvor och Viltmål köper egna årtalsmedaljer för HVM för Oldb. och Vet, bekostas av sektionen.

 

 1. STARTTJUGAN O STARTTIAN

 

Starttjugan betalas in för antal senior/dam i LERDUVETÄVLINGAR till SSF bankgiro 5779-1287

Starttian betalas in för antal senior o dam i VILTMÅLSTÄVLINGAR till SSF bankgiro 834-7718

Starttjugan betalas in för antal senior o dam i GEVÄRSTÄVLINGAR till SSF bankgiro 834-7718

Ange arrangörsförening, namn på tävling Ex vis DM Halland Ol skeet, datum och antal startande i ovanstående klasser vid inbetalning/redovisning.

 

SÄNDLISTA FÖR RESULTATLISTA

 

Ett ex till Svenska Sportskytteförbundet Lerduvor, viltmål och gevärsresultat till E-post office@sportskytte.se eller till postadress box 5435, 114 84 STOCKHOLM i samband med redovisning av ”start-tjugor” samt för publ. på hemsidan.

Obs när det gäller pistolresultat så ska de skickas till pistolresultat@sportskytte.se

Ett ex till Hallands SportskytteförbundKalle Dalenbäck e-post jarlov@telia.com

Postadress: Järlöv 3, 430 20 Veddige.

E-post till Hallands Sportskytteförbund: hallandssdf@hotmail.com

Skicka gärna resultaten till tidningarna HN, HP m fl.

 

 1. KRAV PÅ RESULTATLISTANS INNEHÅLL

 

Resultatmall finns att hämta på www.sportskytte.se

 

Försättsblad eller huvudet på resultatlistan skall innehålla följande uppgifter:

 

 1. Tävlingens omfattning (ex: DM, LM eller annat som Fjäråstrofén eller liknande)
 2. Tävlingsgren (ex: Sportpistol, Gevär 50 M eller Skeet 125+final)
 3. Tävlingsplats
 4. Tävlingsprogrammets omfattning (ex dam 40 skott, herr 60 skott eller 150 duvor)
 5. Tävlingsarrangör (Förening samt namn och tfn till den som upprättat listan)
 6. Tävlingsdag (ex: lördagen den 25 november 2006)

 

Resultatredovisningen skall innehålla följande uppgifter:

 

Individuella resultat:               1. Placering

 1. Namn
 2. Föreningstillhörighet
 3.  Den deltagandes Licensnummer
 4. Resultat (poäng eller träffantal)

 

Lagresultat:                            1. Placering

 1. Lagets - föreningens namn
 2. Lagmedlemmars namn och resultat för de tre bästa lagen
 3. Lagets - föreningens resultat (poäng eller träffantal)

 

 1. SKYTTEKORTET och TÄVLINGSLICENSER

 

För att delta i tävling/ serie arrangerad av Svenska Sportskytteförbundet och dess förbund-föreningar skall giltigt skyttekort och sportskyttelicens kunna uppvisas. Arrangörsförening ansvarar för att det görs kontroll vid behov. Redan vid anmälan skall nummer på sportskyttelicens anges och senast vid upprop i samband med tävlingen skall kontroll av befintlig licens utföras. Saknas licens skall

arrangören avkräva skytten licensavgiften för inbetalning av föreningen samt ange "bet"

i resultatlistan. Se till att ha licensansökan med inbetalningskort till hands på tävlingsplatsen.

 
Licensansökan med inbet. kort finns att ladda hem från www.sportskytte.se

 

 1. SEKTIONSREPRESENTATION VID TÄVLING

 

Sektionsstyrelsen utser vid behov kontaktperson vid DM- HVM- och/el. LM-tävling.

 

2007-01-16

Styrelsen  Hallands Sportskytteförbund

 

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB