LERDUVOR
Lördagar 09.00 - 12.00  (Februari tom. September) Tisdag o Torsdag 17.30 - 20.30 (April - Augusti)

ÄLGBANAN
Lördagar 09.00 - 12.00 (7Maj  tom. September.    Anmälan 09.00-11.00)

Helgdagar samt aftnar stängt  (Skärtorsdagar, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton - undantag Påskasmällen på Påskafton)

Telefon Skjutbanan: Nytt telenr kommer snart.                Medlemsavgift 2021- 350:-  

Copyright ABILDS SPORTSKYTTEKLUBB